Mix jou Bybel met faith!…21/02/2018

Een van die beste verse in die Bybel vir my is Hebr. 4:2.

Ek gee dit sommer so…..the message the Israelites of old hear did not benefit them, because it was not mixed with faith.

Wat is faith? Dit is…the leaning of your entire personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness.

Metodes wat Jesus gee om mense gesond te maak.
Gebruik die naam van Jesus. Daar is geen groter naam as die naam van Jesus nie. Ons almal weet dit staan orals in die Bybel.
Johannes 16:23….Wat julle die Vader ook al in My naam vra, sal Hy vir jou gee. (Natuurlik moet ons dan die Abba Vader ken.)
Matt. 18:19..As twee van julle oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal My vader wat in die hemel is, dit vir julle gee.
Jak. 5:14…As iemand van julle siek is, laat die ouderlinge van die gemeente kom en vir hom bid en met olie salf.
Mark 16:18b…hulle sal siekes die hande ople en hulle sal gesond word.
Orals lees ons van die wonderwerke wat Jesus en sy dissipels gedoen het. Soms sien ek nie hierdie dinge in my eie lewe nie. Dan kan ek maar weet ek werk nie vanuit die troonkamer (allerheiligste) nie. Ek wil sommer buite die voorhof staan en vandaar sekere dinge doen. Ongelukkig werk God nie met godsdiens en liturgie nie. Die letter maak dood en die Gees maak lewendig.

Pasop vir godsdiens sonder geloof.

 

2 Comments Add yours

  1. Kameel says:

    As gemeente lees ons individueel elke dag ‘n hoofstuk uit die Nuwe Testament… wil as kerk die NT deurlees hierdie jaar. Het die week nogal geworstel met die dinge wat Jesus gesê het. Hy het dit gesê maar ons sien so min van dit gebeur.

    Liked by 1 person

  2. Danie Jonker says:

    Baie christene leef vanuit die voorhof van die tempel en wil dan dinge doen wat uit die troonkamer van God moet gebeur. (Allerheiligste) Dit kan ongelukkig nie so werk nie. Die tempel in die ou testament het die voorhof, binnehof en die Allerheiligste bestaan.Die vergelyking word maar net so deurgetrek na die nuwe Testament toe. Omdat christene uit die voorhof bid vir wonderwerke en dit dan nie gebeur nie, raak hulle verward.Dit is eintlik baie eenvoudig.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s