Vandag….25 Maart 2019

Toe ek my blog begin het, was een van die eerste skrywes…As ek by die huis is, omdat ek nie werk het nie……. Soos die tyd aanstap, het dit al meer ‘n gewoonte geword om in sommige weke meer dae by die huis te wees as by die werk.

Miskien net iets oor die werk. Ek is ‘n kontrakteur-tekenaar en het dus nie ‘n vaste werk nie. Die manier van werk doen ek al baie jare. Met die ekonomiese toestande wat so versleg, het dit maar vir ons as kontrakteurs somtyds laat noustrop trek. Eintlik kan ek nie kla nie, ek en my vrou het nog nooit honger gaan slaap nie. My kinders het nog nooit honger gaan slaap nie.

Dan wil ek net hierdie noem…..ek dink om te glo dat… God is good all the time and all the time God is good……..is om te besef dat mens nie iets moet doen om geloof in God te hê nie. God weet hoe is die mens en solank die mens ‘n vleeslike deel het, is die mens nie baie ywerig om God te dien nie. Om God te dien, verg baie dissipline. Mens glo later vanself hier binne sonder om te besef dat jy moet glo. Dit is soos ‘n plant wat groei. Die plant sukkel nie om te groei nie. Dit groei vanself. Geloof werk ook vir my so. Ek moet nie moeite doen om te glo nie. Dit kom sommer vanself. Ek glo as ons heeltyd in geloof leef, gebeur geloof outomaties. Dit gaan nie oor die goedheid van die mens nie, maar dat geloof later ‘n gewoonte word. Ek bedoel dit nou goed en nie sleg nie. Ons as gelowiges moet so in geloof leef, dat ons nie moet wonder of ek glo nie. Glo in God die Vader en Jesus, sy Seun.

Miskien het ek my nek bietjie vêr gerek hier, maar ek probeer ‘n stelling maak.

Ek sit nie hier by die huis en stress omdat ek nie werk het nie. God sal sorg. Ek en my vrou het baie vrede. Ons moet net God se koninkryk op die aarde laat kom.

Bid ons nie…Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde.

God is good all the time and all the time God is good…Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s